English|Bahasa Malaysia
Cetak laman ini
 
 
Pautan
  Senarai institusi perbankan
  Bank Negara Malaysia
  BNM LINK
  Info Insurans
  DuitSaku
  FMB
  AKPK
  Biro Kredit
  ABM
  PIDM

     
 
Membuat perbandingan adalah penting sebelum anda membeli barang atau mendapatkan khidmat perbankan. Dengan menggunakan jadual perbandingan kami, anda boleh memilih produk yang paling sesuai kerana anda dapat menilai ciri-ciri produk yang ditawarkan oleh setiap institusi perbankan sebelum membuat keputusan. Mulakan membuat perbandingan:
 
     
  Produk Perbankan Konvensional  
     
 
  Sewa
Beli
  Kad
Kredit
  Pinjaman
Perumahan
  Kadar Pemberian Pinjaman Asas
  Kadar Deposit Instrumen Boleh Niaga
  Akaun
Simpanan
  Kadar Akaun Simpanan Asas
  Akaun
Semasa
  Akaun Simpanan
Tetap
  Fi dan Caj
   
     
  Produk Perbankan Islam  
     
 
  Akaun
Simpanan-i
  Kadar Akaun Simpanan Asas-i
  Akaun
Semasa-i
  Akaun Pelaburan
Am-i
  Fi dan Caj-i
   
     
  Produk pembiayaan mikro  
     
 
  Pembiayaan mikro
               
 
     
     
     
  Anda harus sedar bahawa terma dan syarat yang ditawarkan institusi perbankan mungkin berlainan antara satu sama lain. Oleh itu, anda dinasihatkan agar mendapatkan khidmat nasihat institusi perbankan pilihan anda sebelum membeli produk atau mendapatkan perkhidmatan perbankan.  
     
     
  Untuk mendapatkan jadual, anda perlu memilih beberapa ciri-ciri produk yang anda ingin bandingkan dan mengikut arahan yang dinyatakan. Pilihan akan diberi sama ada untuk memperhalusi perbandingan anda atau menukar cara perbandingan tersebut dipaparkan. Jadual ini membolehkan anda membuat perbandingan produk yang sama tetapi ditawarkan institusi perbankan yang berbeza di Malaysia. Untuk maklumat lanjut tentang setiap fungsi di jadual, klik ikon di sebelah fungsi tersebut untuk penjelasan yang lebih terperinci.  
     
  Nota : Jadual perbandingan yang ditunjukkan hanyalah sebagai panduan, bukan cadangan daripada kami. Sila dapatkan nasihat perunding kewangan anda sebelum membuat keputusan.