English|Bahasa Malaysia
Cetak laman ini
 
 
Pautan
  Senarai institusi perbankan yang menawarkan khidmat perbankan Islam
  Bank Negara Malaysia
  BNM LINK
  Info Insurans
  FMB
  AKPK
  Biro Kredit
  ABM
  PIDM

 
  Perbankan Islam adalah satu sistem perbankan berlandaskan lunas dan prinsip Syariah dan didukung oleh sistem ekonomi Islam. Mengharamkan pengambilan riba’ (mengumpul dan memberi faedah), pengenaaan kadar faedah yang terlalu tinggi kepada pinjaman dan perniagaan yang tidak halal di sisi Islam, perbankan Islam kini semakin berkembang sebagai tren terkini senario perbankan global.  
 
 
Perbankan Islam masih terlalu baru untuk difahami sepenuhnya dalam segenap lapisan masyarakat. Di sini, anda dapat mengetahui beberapa konsep Syariah yang digunapakai dalam perbankan Islam.
Anda boleh memilih jenis pembiayaan sama ada secara sistem perbankan konvensional atau Islam. Untuk membuat pilihan yang memenuhi keperluan anda, anda perlu terlebih dahulu melengkapkan diri dengan mengetahui perbezaan antara jenis pembiayaan ini. Mulakan dari sini, di mana anda boleh mendapat maklumat mengenai permohonan untuk pembiayaan perumahan-i